Als thuis wonen niet meer gaat

Wanneer het tijd is om in een verpleeghuis of verzorgingshuis te gaan wonen bepaalt iemand hoofdzakelijk zelf. Zolang er nog voldoende hulp en zorg thuis is waardoor het thuiswonen nog goed gaat hoeft het wonen bij een zorginstelling nog niet nodig te zijn.

Soms is het gaan wonen in een zorginstelling echter niet meer te vermijden. Belangrijke redenen zijn bijvoorbeeld:

  • als er dermate grote overbelasting van de mantelzorg / partner ontstaat dat thuis wonen niet meer gaat en/of
  • de betreffende persoon of zijn omgeving een dermate groot gevaar loopt door het gedrag en/of het handelen van deze persoon dat dit niet meer te verantwoorden is.

Voor het wonen in een verpleeghuis is een indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz) nodig. Deze indicatie kan worden aangevraagd bij het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ)

Op de website van het CIZ kunt u vooraf een webcheck invullen om te toetsen of een indicatie tot de mogelijkheden behoort.

Comfortabel thuis wonen

U kunt zo lang mogelijk comfortabel thuis blijven wonen door hulp in te schakelen. Bijvoorbeeld hulp thuismantelzorgondersteuning en daginvulling.

Woonmogelijkheden zorginstelling op de Utrechtse Heuvelrug

De volgende netwerkpartners bieden mogelijkheden om te wonen:

terug

Wonen

Of u nu zo lang mogelijk zelfstandig wilt blijven wonen of graag beschermd wil wonen in een zorginstelling, op deze pagina informeren wij u over allerlei mogelijkheden in de Utrechtse Heuvelrug.