Dementie.nl

Iedereen wil graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Hoe zorg je ervoor dat dat ook veilig kan? Op de website van dementie.nl vindt u allerlei tips en informatie. 

Huishoudelijke hulp

Huishoudelijke taken zijn aan de orde van de dag. Stofzuigen, wassen, de bedden opmaken en ramen lappen. Vaak niet zo ingewikkeld, maar wel zwaar. Vooral als u ziek bent, herstelt na een operatie of ouder wordt.

Binnen de gemeente Zeist leveren meerdere organisaties Huishoudelijke Ondersteuning. In overleg met de organisatie bepaalt u wat er nodig is. Wat u zelf kunt doen, blijft u doen.

Om Huishoudelijke Ondersteuning via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning te kunnen ontvangen heeft u een indicatie nodig. U kunt deze indicatie aanvragen bij het Sociaal Team van Zeist.

 

Zorg4Zeist

Op de website Zorg4Zeist vindt u de sociale kaart van de gemeente Zeist. Op deze website vindt u allerlei informatie over zorg en ondersteuning in de gemeente Zeist. Meer informatie vindt u op de website van Zorg4Zeist

Verzorging en verpleging thuis

Heeft u ondersteuning thuis nodig, bijvoorbeeld bij het wassen en aankleden of bij het innemen van uw medicijnen? De inzet van thuiszorg kan u helpen om zo zelfstandig en comfortabel mogelijk te leven. Samen met een wijkverpleegkundige kijkt u naar een oplossing die bij u past. Wat u zelf kunt blijven doen, blijft u doen. De medewerkers van de thuiszorg helpen u op zo'n manier dat u uw zelfstandigheid zo lang mogelijk houdt. De volgende netwerkpartners bieden thuiszorg:

U kunt zelf thuiszorg aanvragen bij de zorgaanbieder van keuze. U neemt hiervoor rechtstreeks contact op met deze aanbieder. 

Een overzicht van meer thuiszorgorganisaties vindt u hier

Ergotherapie

Ergotherapie richt zich op de vraag: “hoe kan iemand met dementie zo lang mogelijk voor hem zinvolle activiteiten blijven uitvoeren en hoe kan de mantelzorger zoveel mogelijk worden ontlast.” Ergotherapeuten aangesloten bij EDOMAH zijn gespecialiseerd in het bieden van ergotherapie bij mensen met dementie.

Mensen met dementie krijgen vaak veel moeite met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten als koken, telefoneren, boodschappen doen en aankleden. Ergotherapie kan daarbij helpen door het geven van advies, training en hulpmiddelen. 

De behandeling vindt meestal thuis plaats omdat daar de mogelijkheid bestaat om gebruik te maken van oude gewoontes en routines. Ook kan meteen ter plaatse gekeken worden hoe activiteiten en/of de omgeving kunnen worden aangepast. Voor ergotherapie kan u een verwijzing vragen aan uw huisarts. In het basispakket van uw zorgverzekering is ergotherapie opgenomen.

De volgende netwerkpartners bieden ergotherapie:

Voor een overzicht van ergotherapeuten die werken volgens het Edomah programma kunt u kijken op de website van Edomah

Bijeenkomst Na de diagnose

Wanneer u kort geleden de diagnose dementie heeft gekregen, heeft u van uw behandelend arts ook een uitnodiging ontvangen voor de bijeenkomst Na de Diagnose. Deze maandelijkse bijeenkomst wordt georganiseerd door het Netwerk Dementie samen met het Diakonessenhuis. In de flyer vindt u meer informatie. 

Personenalarmering

Een alarmknopje bij de hand noemt men personenalarmering. In geval van nood kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week, eenvoudig uw contactpersonen of professionele zorg oproepen. 

In sommige situaties vergoedt de zorgverzekeraar personenalarmering thuis. Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie. 

Was- en strijkservice

Heeft u ondersteuning nodig bij het doen van de was? Hiervoor kunt ook zonder wmo-indicatie bij WaST Zeist, was- en strijkservice. Voor meer informatie kijkt u in de folder

terug

Hulp thuis

Zo lang mogelijk zelfstandig thuiswonen, hoe regelt u dat? De casemanager helpt u bij het regelen hiervan. Zelf kunt u ook deze website goed bekijken en informatie aanvragen bij de diverse aanbieders van hulp.