Wat is dementie?

Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes en is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Daarnaast komen vasculaire dementie, frontotemporale dementie (FTD) en Lewy body dementie veel voor.

Lees verder op de website van Alzheimer Nederland.
Aanvragen brochure ‘Is het dementie”.
Doe de geheugentest van Alzheimer Nederland

Dementie op jonge leeftijd

In Nederland hebben ongeveer 12.000 mensen dementie die jonger zijn dan 65 jaar. Deze personen hebben verschillende problemen in het dagelijks leven. Vaak blijft het lang onduidelijk dat dementie de oorzaak is van deze problemen. Meestal denkt men eerst aan depressie, overspannenheid of relatieproblemen. Wanneer de diagnose dementie wordt gesteld, geeft dit duidelijkheid en rust voor de naasten.
Lees verder over ‘dementie op jonge leeftijd’ op de website van Alzheimer Nederland.

Trainingen

Er is een trainingsaanbod voor burgers, ondernemers en organisaties dat wordt aangeboden door Samen dementievriendelijk om de kennis over dementie en vaardigheden in de omgang met iemand met dementie, te vergroten, zie de website van Samen Dementievriendelijk.

Nog meer interessante links

Alzheimer Nederland >>
Hersenstichting - alles over hersenen, hersenaandoeningen, dementie >>
Dementieonline.nl >>
Dementie.nl >>
Dementiewinkel.nl >>

terug

Dementie in Zeist

Op dit moment hebben naar schatting 1316 inwoners van Zeist dementie. Daarvan wonen 845 mensen thuis, 471 mensen met dementie wonen in een zorginstelling (bron Vektis).