Wat is dementie?

Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes en is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Daarnaast komen vasculaire dementie, frontotemporale dementie (FTD) en Lewy body dementie veel voor.

Lees verder op de website van Alzheimer Nederland - klik hier >> 
Aanvragen brochure ‘Is het dementie” - klik hier >>
Geheugentest van Alzheimer Nederland - klik hier >>

Dementie in De Bilt

In de gemeente de Bilt is de verwachting dat het aantal mensen met dementie toeneemt van 1100 naar 1900 in 2050.
(Bron: Meerjarenplan Netwerk Dementie De bilt 2021)

Dementie op jonge leeftijd

In Nederland hebben ongeveer 12.000 mensen dementie die jonger zijn dan 65 jaar. Deze personen hebben verschillende problemen in het dagelijks leven. Vaak blijft het lang onduidelijk dat dementie de oorzaak is van deze problemen. Meestal denkt men eerst aan depressie, overspannenheid of relatieproblemen. Wanneer de diagnose dementie wordt gesteld, geeft dit duidelijkheid en rust voor de naasten.
Lees verder over ‘dementie op jonge leeftijd’ op de website van Alzheimer Nederland - klik hier >>

Nog meer interessante links

Alzheimer Nederland >>
Hersenstichting - alles over hersenen, hersenaandoeningen, dementie >>
Dementieonline.nl >>
Dementie.nl >>
Dementiewinkel.nl >>

 

terug

In de Bilt wonen op dit moment naar schatting 944 mensen met dementie. Hiervan wonen naar schatting 617 mensen thuis en 327 mensen met dementie wonen in een zorginstelling (bron Vektis, januari 2024).