Wat is dementie?

Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes en is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Daarnaast komen vasculaire dementie, frontotemporale dementie (FTD) en Lewy body dementie veel voor.

Lees verder op de website van Alzheimer Nederland - klik hier >> 
Aanvragen brochure ‘Is het dementie” - klik hier >>
Geheugentest van Alzheimer Nederland - klik hier >>

Dementie op jonge leeftijd

In Nederland hebben ongeveer 12.000 mensen dementie die jonger zijn dan 65 jaar. Deze personen hebben verschillende problemen in het dagelijks leven. Vaak blijft het lang onduidelijk dat dementie de oorzaak is van deze problemen. Meestal denkt men eerst aan depressie, overspannenheid of relatieproblemen. Wanneer de diagnose dementie wordt gesteld, geeft dit duidelijkheid en rust voor de naasten.
Lees verder over ‘dementie op jonge leeftijd’ op de website van Alzheimer Nederland - klik hier >>

Alzheimer Café 

Het Alzheimer Cafe organiseert regelmatig bijeenkomsten voor iedereen die met dementie te maken heeft. Lees meer op de website van het Alzheimer Cafe Bunnik

Trainingen

Er is een trainingsaanbod voor burgers, ondernemers en organisaties dat wordt aangeboden door Samen dementievriendelijk om de kennis over dementie en vaardigheden in de omgang met iemand met dementie, te vergroten, zie deze website

Nog meer interessante links

Alzheimer Nederland >>
Hersenstichting - alles over hersenen, hersenaandoeningen, dementie >>
Dementieonline.nl >>
Dementie.nl >>
Dementiewinkel.nl >>

terug

Dementie in Bunnik

In de gemeente Bunnik wonen er op dit moment naar schatting 219 inwoners met de diagnose dementie. Hiervan wonen 172 mensen thuis en 49 mensen wonen in een zorginstelling (bron Vektis- januari 2024).