Aanvragen hulp van casemanager

Er is momenteel geen wachtlijst. Dat betekent dat in principe een aanmelding binnen zes weken wordt opgepakt. Bij een crisis situatie belt u uw huisarts. (laatst bijgewerkt: 11-01-2023) 

1. via uw huisarts of via Zorgmail (alleen mogelijk als u ook zorgmail heeft)

  • zorgmail: dementiezeist@zorgmail.nl

I.v.m. de privacy wetgeving kunnen wij alleen gegevens verwerken die via een speciaal beveiligd mailnetwerk verzonden wordt. In ons geval: zorgmail.

2. of telefonisch: 088 854 32 86

terug

Hier vraagt u de hulp van een casemanager aan. De hulp van een casemanager is gratis.

Wat is een casemanager?

Casemanagers zijn professionals met jarenlange ervaring in de zorg. Zij zijn vaak verpleegkundige en bieden ondersteuning aan mensen met dementie en hun omgeving. Omdat tijdens het dementieproces de zorgbehoeften veranderen en complexer worden, is een vertrouwd en vast aanspreekpunt nodig. De persoon die de rol van casemanager vervult, heeft veel kennis over dementie en de sociale kaart, coördineert in de verschillende fasen van het traject de behandeling, begeleiding en steun voor mensen met dementie en hun naasten, én voert deze – waar nodig en mogelijk – ook zélf uit.